Urbárska spoločnosť Točnica, pozemkové spoločenstvo